• 086 992 6546
 • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขและข้อตกลง ด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ smewebmaker.com หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า SMEWEB อย่างเป็นทางการ

1. ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ SMEWEB ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ( Personal Data Protection Act )
SMEWEB เป็นชื่อแบรนด์ ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานโดย หจก ดีบักเกอร์ ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ให้บริการดิจิตอลแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ SME ต่างๆ หรือองค์กรที่มีขนาดกลาง รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

   นอกจากนี้ ยังให้บริการทำการตลาดช่องทางออนไลน์อีกด้วย ซึ่งตามข้อตกลงนี้ จะเรียก SMEWEB ว่า (“Data Controller”) และเรียกลูกค้าผู้ให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวว่า (“Data Subject”) และเรียก ผู้ประมวลผลข้อมูล ว่า (“Data Processor”) ดังนี้แล้ว ทาง SMEWEB จึงมีความเคารพในความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data”) เป็นอย่างมาก โดยทางพวกเรา SMEWEB มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และสมาชิกผู้ใช้งาน (“Users”) ทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และแจ้งทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลของเรา

1.1) วัตถุประสงค์ ("Purposes") ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราจะถูกนำไปใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นการช่วยในการยืนยันตัวตนสถานะในการสมัครครั้งแรกของท่าน (ลูกค้าผู้ใช้งาน)
 • เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งาน และยืนยันสถานะสมาชิกในครั้งถัดไปของท่าน (Login)
 • เพื่อส่งอัพเดทเกี่ยวกับสินค้าบริการ ข่าวสาร รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่างๆ จากทาง SMEWEB ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นของทาง SMEWEB ได้อย่างตรงไปตรงมา
 • เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนการให้บริการลูกค้า หรือติดต่อกลับหาสมาชิกที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้แล้วข้างต้น (ลูกค้าผู้ใช้งาน)
 • เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของท่าน
 • เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ด้านการขายให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงความชื่นชอบของท่าน (ลูกค้าผู้ใช้งาน)
 • เพื่อนำมาพัฒนาด้านการให้บริการของ SMEWEB ให้ดี และรองรับความต้องการของท่านมากที่สุด
 • เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพสำหรับ การให้บริการ และตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้าเป็นสำคัญ

สำหรับรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง SMEWEB ได้มีการเก็บข้อมูลรวบรวมของลูกค้าทั้งหมดไว้นั้น จะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลส่วนตัว
 • เบอร์โทรศัพท์ (Phone number) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลส่วนตัว
 • รหัสไลน์ (Line ID) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลส่วนตัว
 • อีเมล์ (Email) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
 • รหัสผ่าน (Password) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
 • ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
 • หมวดหมู่เว็บไซต์ (Website Category) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลเว็บไซต์
 • ชื่อเว็บไซต์ (Website Name) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลเว็บไซต์
 • ชื่อโดเมน (Domain Name) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของ ข้อมูลเว็บไซต์

1.2) การจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกเก็บไว้ในรูปเอกสารภายในสำนักงานของ SMEWEB หรือจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ทาง SMEWEB สามารถเข้าถึง และจัดดำเนินการโดย SMEWEB หรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของ SMEWEB ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ (1.1) ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

1.3) SMEWEB ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง SMEWEB ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

2. การยินยอม (CONSENT) SMEWEB จะพึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง และด้วยความยินยอมจากท่านลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเข้ามาเป็นหลัก สำหรับผู้ลงทะเบียนสมาชิกถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสำหรับการสมัครลงทะเบียนสมาชิกของ SMEWEB โดยการสมัครสมาชิกจะหมายถึงท่านได้ยอมรับข้อตกลง รวมถึงทางเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงการสมัครสมาชิก การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯ ที่ระบุไว้เท่านั้น

   ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และหลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ทางบริษัทฯ อาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล (หรือผู้ประมวลผลข้อมูล) ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ SMEWEB เท่านั้น "Processing" หมายถึง การประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการได้มา การบันทึก การถือครอง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การรวบรวม จัดเก็บ แก้ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

   ผู้ประมวลผลข้อมูล “Processor” เหล่านี้จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้น กรณีที่อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจ เท่านั้น การอนุญาตยินยอม บริษัทฯ เราในนาม SMEWEB จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่ SMEWEB ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนหน้านี้ หรือเว้นแต่ข้อกำหนดบังคับทางกฎหมายการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย การขอระงับ หรือการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Unsubscribe And Member Cancelation)

กรณีที่ 1 : ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผย (ประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป) ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อทาง SMEWEB ผ่านทางโทรศัพท์ของทางบริษัท ฯ หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง SMEWEB ตามรายละเอียดในข้อ 4.
กรณีที่ 2 : หากลูกค้าไม่แสดงความต้องการจะต่ออายุบริการแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำเร็จรูปกับทางบริษัท ฯ เท่ากับว่าท่านได้มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยปริยาย ทางบริษัทจะมีนโยบายในการลบข้อมูลทั้งหมดของท่านภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่เว็บไซต์ของท่านหมดอายุไป

3. การแก้ไขข้อมูลอันเป็นการส่วนตัวข้อมูลบุคคล และความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy of information) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ เพื่อทำการอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง และเมื่อทางบริษัทฯ ดำเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทางบริษัท ฯ จะดำเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด 1.1 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก

4. ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) หากทางลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ หจก ดีบักเกอร์ ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่อยู่ 107/4 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ : 086 992 6546 ทุกวัน 9.00-18.00 น.  อีเมล์ : Debugger surachart.tow@gmail.com

ข้อตกลงการสมัครเปิดเว็บไซต์ SMEWEBmaker.com อย่างเป็นทางการ

1. ลูกค้าผู้สนใจให้บริการดิจิตอลแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำเร็จรูป จะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง SMEWEB มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันทีตามนโยบายของ SMEWEB หากข้อมูลที่ที่ท่านมีการดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อทำการอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด และเมื่อทางบริษัทฯ ดำเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทางบริษัท ฯ จะดำเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด 1.1 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นสำคัญ

2. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า SMEWEB เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ Website Solution เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการรวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ บน Website นั้น ๆ แต่อย่างใด ดังนี้ การจำหน่าย หรือการให้บริการบนเว็บไซต์ของท่านดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ และความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

3. ในการลงทะเบียนเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เขียนชื่อเว็บ พร้อมรหัสเว็บ เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ( Personal Data Protection Act ) หากไม่มีการส่งเอกสารรายละเอียดตามข้างต้นที่กล่าวมา จะถือว่าการเปิดเว็บไซต์เป็นโมฆะ ซึ่งทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งความเป็นโมฆะดังกล่าว

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า SMEWEB แต่เพียงผู้เดียว ห้ามผู้ใดกระทำการละเมิด หรือกระทำการใดบนเครื่องหมายการค้า SMEWEB นี้

5. ห้ามใช้เว็บไซต์ SMEWEB ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชน หรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ

6. SMEWEB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

7. SMEWEB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการกระทำใดๆ อันเกิดจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทั้งปวง อันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรมของข้อมูลต่างๆ การถูกแฮกข้อมูล และการเรียกค่าไถ่ข้อมูล โดย "อาชญากรคอมพิวเตอร์"(แฮกเกอร์) หรือบุคคลภายนอก รวมถึงเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลคล้ายกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังอาจหมายถึงพฤติการณ์ที่อาจจะเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ทางบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น อันมีผลให้เกิดข้อพิพาทตามมาในอนาคต ทางบริษัทฯ พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดอันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีผลทางกฎหมายตามที่ทางเจ้าหน้ารัฐร้องขอ

8. ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับผู้ให้บริการ

9. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ SMEWEB ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

10. ผู้ใช้บริการเข้าใจ และตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า SMEWEB จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือการจำหน่ายตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ หาก SMEWEB ได้รับความเสียหายใดๆ แล้วรวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ ที่จำหน่ายของผู้ใช้บริการมายัง SMEWEB ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่ SMEWEB เรียกร้อง

11. หากผู้ใช้บริการ มีข้อพิพาท/คำสั่งศาล อันมีเหตุอันควร เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยง ในการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เว็บไซต์สำเร็จรูปของ SMEWEB ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะระงับการใช้งานเว็บไซต์ได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพ และสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการข้างต้นจะไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า