• 086 992 6546
 • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริการเสริม

แปลง HTML Template to CMS

เหมาะสําหรับผู้ที่ ต้องการจัดทำระบบหลังบ้าน CMS เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • ชื่อเว็บไซต์ของท่าน
 • ระบบจัดการโฮสติ้ง เช่น Direct Admin, CPanel
 • โฮสติ้งต้องรองรับ PHP 7+, Mysql/MariaDB 10+
 • HTML Template หรือเว็บไซต์เดิมที่ใช้ HTML
 • มีระบบเว็บไซต์เดิม แต่ต้องการเปลี่ยนระบบใหม่

ตัวอย่างโมดูลและฟังก์ชั่น (ตามความต้องการของลูกค้า)

 • ระบบจัดการผู้ใช้งาน, ระบบสิทธิ์
 • ระบบ Login / Update Profile
 • ระบบแดชบอร์ด
 • ระบบข่าวและบทความ
 • ระบบจัดการข้อมูล เช่น สินค้า, บริการ
 • ระบบค้นหาข้อมูล
 • ระบบจัดการูปภาพ อัลบั้ม แกลลอรี่
 • ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข จัดลำดับข้อมูล
 • ระบบเปิด/ปิด ใช้งานข้อมูล
 • ระบบ TextEditor ใช้งานเหมือน MS Word

* ค่าบริการ ต่อ 1 เทมเพลต