• 086 992 6546
 • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริการเสริม

พัฒนา Web Application

เหมาะสําหรับผู้ที่ ต้องการให้จัดทำระบบใช้งาน ตามความต้องการลองลูกค้าเอง หรือระบบภายในองค์กร หรือระบบจัดการเฉพาะธุรกิจต่างๆ

ตัวอย่างระบบ Web Application

 • ระบบ CMS บริการเว็บไซต์ ทั่วไป
 • ระบบ CMS บริการเว็บไซต์องค์กร บริษัท
 • ระบบ Micro Site ตามธุรกิจ
 • ระบบงาน Work Flow ในองค์กร
 • ระบบ Campaign กิจกรรมต่างๆ
 • ระบลงทะเบียนกิจกรรม งานอีเว้นต์
 • ระบบบริหารจัดการสินค้า
 • ระบบบัญชีภายในองค์กร
 • ระบบบริหารฐานข้อมูลในองค์กร
 • และระบบอื่นๆ ตามความต้องการลองลูกค้าเอง

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

 • Frontend : ReactJs, HTML, JavaScript, CSS
 • API : NodeJs, ExpressJS
 • Backend : PHP, CodeIgniter
 • Database : Mysql, Postgres, MSSql, Oracle

* ค่าบริการ ต่อ 1 ระบบงาน ตามขอบเขตงาน