• 086 992 6546
 • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริการเสริม

พัฒนา Mobile Application

เหมาะสําหรับผู้ที่ ต้องการให้จัดทำระบบใช้งาน ตามความต้องการลองลูกค้าเอง หรือระบบภายในองค์กร หรือระบบจัดการเฉพาะธุรกิจต่างๆ

ตัวอย่างระบบ Mobile Application

 • แอปพลิเคชั่นภายในองค์กร
 • แอปพลิเคชั่นเฉพาะธุรกิจ
 • แอปพลิเคชั่น Company Profile
 • แอปพลิเคชั่น Mobile Shopping
 • แอปพลิเคชั่นแคตาล็อกสินค้า
 • แอปพลิเคชั่น Work Flow ต่างๆ
 • แอปพลิเคชั่นเฉพาะงาน เช่น เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 • และระบบอื่นๆ ตวามความต้องการของลูกค้า

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

 • Frontend : Flutter SDK
 • Backend & API : PHP, CodeIgniter
 • Database : Mysql

* ค่าบริการ ต่อ 1 ระบบงาน ตามขอบเขตงาน