• 086 992 6546
  • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริการเสริม

บริการโปรแกรมเมอร์ส่วนตัว

เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการ ให้ทีมงาน รับหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ส่วนตัว คอยดูแลแก้ไข ปัญหาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบเพิ่มเติม

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

  • การดูแลโดเมน โฮสติ้ง ระบบเมล
  • การเพิ่มเติมระบบงานย่อย การแก้บั๊กต่างๆ
  • การจัดการระบบฐานข้อมูล
  • การติดต่อประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • Online Meeting
  • บริการทุกวัน 09.00 - 21.00 (นอกเวลาได้)

* ค่าบริการรายเดือน