• 086 992 6546
  • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริการเสริม

ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์

เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการ ให้ทีมงาน แก้ไข ปรับปรุง เว็บไซต์ ของท่าน

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

  • ชื่อเว็บไซต์ของท่าน
  • ภาษาที่ใช้ เช่น HTML, PHP, .NET, JS
  • ฐานข้อมูลที่ใช้ เช่น Mysql, MS Sql, Oracle
  • ระบบบริหารโฮสติ้ง เช่น Direct Admin, CPanel
  • สิ่งที่ต้องการให้ แก้ไข ปรับปรุง

* ค่าบริการ ต่อ 1 ครั้ง ตามขอบเขตงาน