• 086 992 6546
  • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูป One Page

รายละเอียด

เหมาะสําหรับเว็บไซต์เพียง 1 หน้า (ลักษณะ One Page Scrolling) มีข้อมูลกระชับ เข้าใจง่าย สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ และเพื่อการประชาสัมพันธ์

  • ติดตั้งใช้งานได้ใน 10-15 นาที 
  • รับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
  • ลงข้อมูลให้ฟรี (ในครั้งแรก/ลูกค้าเตรียมข้อมูลให้)

ราคา 1,590 บาท/ปี (ยังไม่รวม VAT 7%)

สั่งซื้อเว็บไซต์

Screen shot :

คุณสมบัติระบบ

ส่วนตกแต่งเว็บไซต์

ส่วนหน้าแรกเว็บไซต์

ส่วนตั้งค่าทั่วไป

ส่วนบริการเพิ่มเติม