• 086 992 6546
  • บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.

เกี่ยวกับเรา

   SMEWEB คือ ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสบการณ์การพัฒนาระบบมาตั้งแต่ปี 2005 (2548) โดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ ทั้ง Window Application, Web Application, Mobile Application โดยเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ สามารถอำนวยความสะดวก ในการบริหารงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

   หลังจากที่เรามีความพร้อมในด้านต่างๆแล้ว จึงได้ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ขึ้นในปี 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ปัจจุบันเราจะให้บริการ อยู่ 2 ประเภท คือ Web Application และ Mobile Application โดยจะให้บริการแก่ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เป็นหลัก

   ตัวอย่างและขอบเขตการให้บริการ มีดังนี้

  • Website พัฒนาระบบบน Web Browser (PHP, Mysql, Html,CSS,Javascript)
  • Web Application พัฒนาระบบบน Web Browser (ReactJs, NodeJs, ExpressJS)
  • Mobile Application พัฒนาระบบบน Smart Phone (Flutter, Android, iOS)
  • System Migration ย้ายระบบเก่ามายังระบบใหม่ (Other to Mysql)
  • API Intergration เชื่อมต่อไปยังระบบอื่นภายนอก (API, Webservice)
  • Database Management พัฒนาระบบร่วมกับฐานข้อมูลต่างๆ (Mysql, Oracle, MS Sql, Postgres Sql)
เกี่ยวกับเรา